تصویر موجود نیست

حجت اشرف زاده

16

آهنگهای حجت اشرف زاده

حجت اشرف زاده شهرزاد

حجت اشرف زاده مخاطب خاص

 حجت اشرف زاده ماه بی تکرار من

حجت اشرف زاده از یادها رفته

 حجت اشرف زاده دلم گریه میخواد

 حجت اشرف زادهجان منی تو

 حجت اشرف زاده عاشق توام

حجت اشرف زاده رفیق

حجت اشرف زاده نگاه آخر

حجت اشرف زاده دلتنگ توام

حجت اشرف زاده مهربان منی

حجت اشرف زاده به جای من

حجت اشرف زادهپاییزی ام

حجت اشرف زاده به نام چشم تو

حجت اشرف زادهآتشم باش

حجت اشرف زاده نگارم