logo-samandehi logo-samandehi logo-samandehi مرتضی سرمدی | خواننده | موزیک ته
تصویر موجود نیست

مرتضی سرمدی

9

آهنگهای مرتضی سرمدی

مرتضی سرمدی جذاب

 مرتضی سرمدی دلتنگ

 مرتضی سرمدی حال خراب

مرتضی سرمدیناجی

مرتضی سرمدی ربنا

مرتضی سرمدی کنار من بمون

مرتضی سرمدی هالپرکی

مرتضی سرمدی نازلانا 

مرتضی سرمدی تحمل میکنم