logo-samandehi logo-samandehi logo-samandehi هوروش بند | خواننده | موزیک ته
تصویر موجود نیست

هوروش بند

36

آهنگهای هوروش بند

هوروش بنددیشب پریشب

هوروش بند زیر بارونا گمم

هوروش بندشاید یه شب بارون 

هوروش بند شاید یه شب دریا

هوروش بند تو مثل دریایی

 هوروش بند یاد تو می افتم

 هوروش بند مجنون

 هوروش بندآخر منو به باد داد

هوروش بندبه کی پز میدی

 هوروش بند ماه دلم

هوروش بند عاشقم

 هوروش بند خنک شد دلت

 هوروش بند فاصله نه

 هوروش بند خالیه جای تو

هوروش بند توئی دوا

 هوروش بند مثل من باش

 هوروش بند خالیه جای تو

 هوروش بند لیلی بی عشق

 هوروش بند ماه پیشونی

 هوروش بند این قرارمون نبود

 هوروش بند یه اشتباه

 هوروش بندعوض کردی

 هوروش بند خستم

هوروش بند مرا دیوانه کردی

 هوروش بند ترکم نکنیا

 هوروش بند عاشقم کردی

 هوروش بند آهای

 هوروش بنددلم پریشونه

 هوروش بند نفس کمه

هوروش بند ادامه میدمت

 هوروش بند شبای نیلوفری

هوروش بند جامون عوض

 هوروش بند چه حالی میشی

 هوروش بند نبین الان خستم

 هوروش بند تعطیل شد

هوروش بندمثل ماهی