logo-samandehi logo-samandehi logo-samandehi پدرام پالیز | خواننده | موزیک ته
تصویر موجود نیست

پدرام پالیز

26

آهنگهای پدرام پالیز

 پدرام پالیزعطر فرنگی

 پدرام پالیز دختر قاجار

پدرام پالیز تقویم شمسی

پدرام پالیز جزیره

تصویر ندارد

پدرام پالیز فندک

پدرام پالیز فاز

پدرام پالیزوای

پدرام پالیز دردت به جانم

 پدرام پالیز حالم بده

 پدرام پالیزباران

 پدرام پالیز اول مجلس

 پدرام پالیزدریا

پدرام پالیز عاشقترین

 پدرام پالیز حباب

پدرام پالیز شنیدم بی نقصی پروانه وار میرقصی

پدرام پالیز تقویم شمسی

پدرام پالیز مجنونم

 پدرام پالیز زیبای من

پدرام پالیز ای آشنای من

تصویر ندارد

 پدرام پالیز الماس

 پدرام پالیز بچرخ تا بچرخیم

پدرام پالیز دوست دارم

 پدرام پالیز آه

 پدرام پالیز معجزه

 پدرام پالیز فقط تو

پدرام پالیز اخبار بین الملل