تصویر موجود نیست

عماد طالب زاده

23

آهنگهای عماد طالب زاده

 عماد طالب زاده وایسا بگم

عماد طالب زاده  دیگه برو

عماد طالب زاده شب کوک

 عماد طالب زاده  دلتو زدم

عماد طالب زاده یار دردونه

عماد طالب زاده کجایی

عماد طالب زاده دوست دارمت که

عماد طالب زاده دیر اومدی بازم

عماد طالب زاده عاشقت شدم

عماد طالب زاده بی معرفت

عماد طالب زاده به نامحالمو نمیفهمه

عماد طالب زاده دلمو

 عماد طالب زاده چشمان بادامی

عماد طالب زاده رابطه

 عماد طالب زادهدلتنگی

 عماد طالب زاده بزن به بیخیالی

عماد طالب زاده مغرور

عماد طالب زاده خیال تو

عماد طالب زاده منو عاشقم كرد

عماد طالب زاده عاشقت میشم

عماد طالب زادهرد دادی

عماد طالب زادهمنو عاشقم کرد

عماد طالب زاده واست میره دلم