تصویر موجود نیست

ندیم

52

آهنگهای ندیم

ندیم شهرزاد قصه

تصویر ندارد

ندیم به همه بگو

ندیم عاشقم کن

ندیم تنهایی

ندیم  جذابی

ندیم تنهام نذار

ندیم به من عادت کن

ندیم چشمای من

ندیم فدا کردی

ندیمکنارتم

ندیمجیگرم سوخت

ندیم نام و نشون

 ندیم چه سخته

ندیم آرومم کن

ندیم  برس به زندگیت

 ندیم  برگرد دیوونه

 ندیم  به عشق دیدنت

ندیم  بهم حق بده

ندیمب مثل بهار

ندیممادر

ندیم بمون به خاطرم

ندیم  چجوری

ندیم  چشم چشم

ندیمدلم نیومد

ندیمدلم شکست

ندیم دل بی قراره

ندیم  دل دیوونه

ندیم  دوباره عاشقم شو

ندیم التماست نمیکنم

 ندیمفریب

ندیم و مهران نوروزی  قسم

ندیمگذشته ها

ندیم حالا منو

 ندیم  کم آوردم

ندیم کی باعثش شده

ندیم نپرس حالمو

ندیم نیستی

ندیم سفر

 ندیم ثانیه ها

ندیم صدام کن

ندیم  تنها با خودم

ندیم تو حق نداری

ندیم زیر بارون

 ندیم میشکنه دلم

ندیم  حال غریب

ندیم عشق اینه

 ندیم هوای رفتن

ندیم کافیه

 ندیم تقصیر

ندیم ملکه احساس

 ندیمداری میری

ندیمبارون