تصویر موجود نیست

کامران مولایی

12

آهنگهای کامران مولایی

کامران مولایی میدونم قهری

کامران مولایی مخاطب ایده آلم

کامران مولایی بی اعتنا 

کامران مولایی عجب شبیه

کامران مولایی پیله

 کامران مولایی امون از عشق

 کامران مولاییحق با منه

 کامران مولایی پناهگاه

کامران مولایی حواست کجاست

کامران مولایی دم دمای صبح

 کامران مولایی شاکی

 کامران مولایی بگو عاشقمی